Rymanów Zdrój 20 – 21 września 2019

Zapraszam na szkolenie z zakresu prawidłowego stosowania Żywienia Optymalnego do Rymanowa Zdrój w dniu 20 września godz. 15 lub 21 września godz. 10-17.30. Dziękuję organizatorce Pani Monice Waszczyk właścicielce Normobarii, za organizację szkolenia. Koszt 230 zł w tym: pobyt w Normobarii, materiały dydaktyczne, prowadzenie dietetyczne.

Informacje i rezerwacja miejsc : Monika Woszczyk tel. 797 286 558 lub 531 522 807.